Gijang ni Uhur

tnt_okt12_gijanguhurGijang ni uhur do sada suan-suanan ni sibolis ibagas uhur ni jolma. Ai gijang ni uhur do hadirion ni sibolis. Gijang ni uhur do na sihol puhoanni homa banta. Jaga ma hita! Naahapahap songon na dong do sada manuk-manuk gijang ni uhur manangkol ibahen sibolis bani abaranta, Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s