Anggo Masa Sitaronon

tnt_okt13Roh do martorap na mambahen pusok ni uhur banta, janah iahap hita na songon uhuman ni Naibata ai hu banta. Sedo manguhumi ai tujuan ni Naibata, tapi manjuljul hita do ase laho hubani panandaon bani dousa pakon hu hamubahon ni uhur. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s