Sedo nani das na lupa Naibata bangku?

Porini roh sungkun-sungkun ni uhurta mangkatahon: Sedo nani das na hupa Naibata bangku? On ma balosni: Na porsaya Bani seng anjai maporus. Na porsaya ai sabar do paima panorang ni Naibata, pindoonni do gogoh manaron ibagas na sabar. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s