Mangindo Ase Dapotan Uhur

Gati do ipakei hita uhurta sandiri laho mandalankon sibahenonta. Bani ujungni ididah hita ma hurang ni timbanganta pasal ai buei na so ididah hita hinan masa.Hurang uhur do hita, seng jumpah na songon na pinindo ni uhurta sandiri, suhar-suharni do gati dapot. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s