Haporsayaon Bani Panorang Marsitaronon

tnt_nov10_porsaya.pptxRoh do holi panorang na mahol bani Kuria ni Naibata i tanoh on. Ai ma parburuon humbani na so masuk hu harajaon ni Naibata. Tangis ma halak mangindo tolong bani Tuhan, tapi partolongan ai seng mamintor dapot. Roh do partolongan ai anggo ididah Naibata ma dearan banta partolongan ai. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s