“Anggo mardousa saninamu”

Lang marosuh Naibata magou jolma, sada pe ulang haganup ma namin das hu hamubahon ni uhur janah manjalo idop ni uhur ni Naibata. Sonai do homa pingkiran ni anak-anak ni Naibata. Holong do uhurni mangidah halak na sirang humbani Naibata ….Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s