Sedo pitah dousa na banggal boi manutup labah ni surga banta

tnt_des6Anak ni Manisia in roh do use manguhumi na manggoluh pakon na dob matei, tapi atap andigan ia roh seng ibotoh hita, Naibata do mambotohsi. Ra do barah Ia roh, ra do homa hundokah ase roh. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s