Malas ni uhur ibagas Jahowa, ai do gogoh nasiam

tnt_feb5_parjumpahanpknnaibata“…. ulang ma marhoru nasiam, ai malas ni uhur ibagas Jahowa, ai do gogoh bani nasiam.” Ai ma hata ni ni Nehemia dompak halak Israel sanggah musim ni horja patorsahon Jerusalem use. Na somal banta anggo roh sitarohon na parah ijai mandompakkon Naibata. Tapi anggo haru ni uhur marotik-otik do…Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s