Arti ni Pandidion na Mapansing

Bani ganup halak na tardidi roh do Naibata, mangkatahon: Sonari hudilo ma ho hubagas harajaon ni Naibata, huain ma ho gabe niombah-Ku, lang be uhumon ho romban hubani dousamu, tapi romban hubani pangkopkopon ni Tuhan Jesus Kristus. Sambatni >>

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s