Itonggohon Jesus ase ulang miloh haporsayaonta

tnt_mar6_itonggohondohitaAi lang ai ma sada na patut hamegahonkonta sanggah roh parlajoan banta? Ai lang ai ma mambere gogoh banta mangimbang parlajoan? Jesus Kristus simada kuasa i nagoriatas pakon i nagoritongah on do mantonggohon hita, ulang miloh haporsayaonta. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s