Mangkaporsayai Banggal ni Holong ni Naibata banta

Hira uhur riap do ai sangsi bani partolongan ni Tuhan Jesus ai do ase lang ijalo halak partolongan ni Tuhan Jesus ibagas hasunsahanni. Tapi ham ulang be sangsi bani partolongan ni Tuhan Jesus. Tuk do gogohni janah ra do Ia paluahkon ham humbani dousamu. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s