Porsaya bani hasasapan ni dousa

Dong ma sada naboru na marumur 17 tahun, na nengel janah longah. Masuk ma ia hu parsikolahan ni sisonai. Na sain dokah seng ongga ibogei pasal Naibata, tapi i parsikolahanni ai ibogei ma pasal Naibata na pansing janah na pintor. Magigi tumang do ia bani dousa ni jolma. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s