“Ulang mabiar, Ahu do simada ho!”

tnt_april4_ahu do sipaluah hoHaganupan hita domma itobus Tuhanta, ai ma sanggah parmateini halani dousanta. Idilo do hita sada-sada nini: “Ulang mabiar, Ahu do simada ho!” Ai ma na masa sanggah pandidion na pansing in, ijai ma masuk hita bani na tanobusni, jolma tobusanni ma hita. Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s