Isarihon Naibata do goluhmu

tnt_agu4_mat6_33Buei do hita mabiar torus manangkap harajaon ni Naibata, mabiar ia bani tandukni, ai ma hahurangan-hahurangan: Aha holi panganon, aha holi parhiouon? Jadi buei ma na so dong panorangni martonggo, mambasa hata ni Naibata, marminggu seng sompat be. Sambatni >>

Advertisements