“Jahowa Siparmahan Au”

tnt_agu6_panramotion ni naibataAha do sompalan na mombur pakon bah na sonang? Ai ma hata ni Naibata, Sakramen Pandidion Napansing pakon Horja Banggal na Pansing. Ijai ibere Naibata banta uhur na damei gantih ni uhur na gaor, ijai ibere gogoh bani tonduyta. Malas ni uhur ai tene na dob ijalo Naibata hita ….Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s