Mardear pakon imbang-imbang

tnt_agu7_mat5_25Rap i pardalanan do hita pakon hasoman jolma laho hu paruhuman banggal ai, paruhuman magira ai. Sonaha timbanganta pasal hasomanta, songon timbanganta ai do bahenonni Naibata timbangan banta….Sambatni >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s