Dong do na boi horjaonkon ni ganup Kristen

tnt_sep2Dong do deba na mangkatahon, marosuh do ia namin marhorja bani pohon anggur ni Tuhanta, bani Kuria ni Tuhan Jesus, bani harajaon ni Naibata, tapi seng ibotoh aha sibahenonni. Sambatni >>

Advertisements