Uhur na Iondoskon

tntjun16_uhur_ondoskonKuli do uhur pakon angkulanta. Uhurta ai do anggo raja ni dirinta. Anggo iondoskon hita ma uhurta ai bani Naibata tulak matah, mandur atap kopala ni ai ma ipatorsa Naibata, gabe torsa ma dalan ni pingkiranta, torsa ma langkah ni pamatangta. Salengkapni >>

Advertisements