Sihol porsaya do ahu namin bani Tuhan Jesus

tntjun18_horjaniTdyNapansingSantorap ididah sada halak Kristen ma sada halak na matua songon na bagas marpingkir, gabe nini ma dompaksi: Aha ipingkiri ham ompung? Sihol porsaya do ahu namin bani Tuhan Jesus, tapi seng boi, jut do huahap. Nini Kristen nongkan …Sambatni >>

Advertisements