Lang pala marduit atap marpamboli

tnt_juli2_jes55_1Bani panorang sihol mardamei ma ham pakon Naibata… Hata ni Naibata mangkatahon bamu: Roh ma ho hu Bangku ase jaloonmu hasasapan ni dousamu janah mardamei uhurmu, lang pala marduit atap marpamboli. Salengkapni >>