Day: November 10, 2019

Haporsayaon Bani Panorang Marsitaronon

tnt_nov10_porsaya.pptxRoh do holi panorang na mahol bani Kuria ni Naibata i tanoh on. Ai ma parburuon humbani na so masuk hu harajaon ni Naibata. Tangis ma halak mangindo tolong bani Tuhan, tapi partolongan ai seng mamintor dapot. Roh do partolongan ai anggo ididah Naibata ma dearan banta partolongan ai. Sambatni >>