Day: November 13, 2019

Dihut Pamantinhon Dunia On

tnt_nov13_garamniduniaGaram ni dunia on do halak Kristen (susian ni Tuhan Jesus), halani pargoluhonni mangirikkon Tuhan Jesus, na dob mantaluhon dunia on. Humbani Tuhan Jesus ijalo gogoh mantaluhon dunia on. ltompa do ibagas uhurni, uhur na gara pakon porlu niuhur mandalankon harosuh ni Naibata. Sambatni >>