Manogu-nogu Dakdanak bani Tuhanta

tnt_jan15_mar10_14Seng dong namin namin bapa atap inang Kristen na mamandang niombahni ulang roh bani Tuhan Jesus. Tapi anggo lang itogutogu hita niombahta ase roh bani Tuhan Jesus, doskon na mamandang do ai, songon na mangulangi do ai homa. Sambatni >>