Sedo timbanganmu gabe suhat-suhat

tnt_feb23_mat20_15_siberebereNa marhorja i pohon anggur ai humbani sogod ronsi bod, iagan ma buenan bereon ni simada pohon ai upah bani. Dong do namin padan ni sidea pasal upahni, tapi halani sonai homa ibere bani na marhorja tongkin tumang, ai ma mambahen na marhutuk uhurni. Sambatni >>

Advertisements

Anggo Soh Haporsayaon

tnt_feb22_mat20_6Bani na dob marugama pakon na so marugama iarahkon bani Harajaonni. Gati do lupa halak Kristen bani hata ai. Gati do soh tumang hita sayur-sayur arian, seng taringat hita pasal Harajaon ni Naibata, horjanta pasal Ambilan na adear, sip-sip soh-soh hansa hita. Sambatni >>