Anggo iahap hita habanggalon ni Naibata

tnt_sep19_pengakuanjakobAi lang gati do hita manlanggar bani titah holong ai? Ai lang sai sihol buatonta do laba humbani saninanta? Ai lang gati na paet ibahen hita dompak saninanta? Atap gabe mangapasi Naibata do saninanta halani ilanggar hita titah holong ai. Sambatni >>

Advertisements