Harajaon ni Naibata

Sibere-bere do banta harajaon Nagoriatas ai, seng hita mamboli, seng ibahen hargani. Ai do hansa pambolinta: roh hita, anjaha ijalo hita”.


 

Ningon lawanonta sagala na manirang hita humbani Naibata. Ija do sanggup ahu mangkorjahon ai? Ra sonai nimu: Hunja do ringgas ni uhur pakon gogoh mandalankon ai? Ai galek do ahu …Tongon do ai. Tapi anggo ra do ham mamakei gogoh na binere ni Naibata bamu, boi do ai” – https://goo.gl/isPhMB