Holong

“Anggo parholong do hita seng ipadingat-dingat hita salah ni hasoman, sonai do biak ni holong ai (1 Kor 13:5d)”- J Wismar Saragih


Anggo natimbang holong ni uhur ni Tuhan Jesus, songon na so siat hubagas uhur, songon na etektu kamar ni uhurta hasiatan ni banggal ni holong ai. Anggo idingat hita ma tonggoni humbani hayu parsilang ai na mantonggohon munsuhni: “Sasap Ham ma dousa ni sidea, ai seng ibotoh sidea na binahenni ai”. ā€¦.ai ma holong nagoriatas, holong na pitah. Anggo holong ni hita jolma buenan do ai holong na marpangkaut. Pindoonta ma holong sisonai humbani Tuhanta use isuan hubagas uhurta“. – J Wismar Saragih