Tonggo

tnt_sep9_ipasuhinaibatalarusi ham do ipasuhi Naibata ham martorap? Ase ibuhai pinggolmu, ase iahap ham dousamu, ikawahkon Kristus Sipaluah ham pardousa, marsahap bamu, ase padua-dua ham pakon-Si, martuktodung pakon-Si, ase ibere bamu pasu-pasu-Ni. – J Wismar Saragih, “Tadah ni Tonduyta”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s