Mangkaholongi Dakdanak

Aha ma na tarbahen ahu dompak Tuhanku? Ai ma sungkun-sungkun ni na marbanggal ni uhur halani holong ni uhur ni Tuhan Jesus na banggal in na dob mangkopkopsi halani holongni. Ayat na iatas in ma balos ni ai: “Na manjalo dakdanak na sonon halani goranku, Ahu do jinaloni ijai”. Sambatni >>

Advertisements