Dalan hu Harajaon ni Naibata

Domma ipatuduh si Musa pakon nabi-nabi dalan dompak Naibata. Anggo idalankon hita songon pinodahkon ni ai masuk ma hita hu harajaon ni Naibata. Anggo roh hita mangompaskon ai hubani Naibata, jaloonni do hita, Domma ihatahon Tuhan Jesus hinan: “Roh ma nasiam hu Bangku sagala na loja pakon na boratan ase Hupasonang, nasiam“. Sambatni >>

Advertisements

Sedo pitah dousa na banggal boi manutup labah ni surga banta

tnt_des6Anak ni Manisia in roh do use manguhumi na manggoluh pakon na dob matei, tapi atap andigan ia roh seng ibotoh hita, Naibata do mambotohsi. Ra do barah Ia roh, ra do homa hundokah ase roh. Sambatni >>