Habayuon ni Uhur Hinorjahon ni Tonduy Napansing

tntjun10_habayuon_tnpsngRoh do Tonduy na Pansing hubagas uhur ni susian in patubuh uhur hasaksian pasal parmatei pakon parpuho ni Tuhan Jesus. Roh do homa Tonduy na Pansing ai marhorja ibagas uhurta, patorangkon banta pasal hata ni Naibata, pasal parmatei ni Tuhan Jesus ronsi parpuhoni ampa artini ai bani haluahonta. Selengkapnya >>